Blog

Ejercicio del modo Mixolidio con guitarra. A2C01aComo ganhar velocidade sem perder sua musicalidade.

Velocidade é como uma máquina, ela funciona com a perfeita sincronia dos seus componentes. Não haverá ganho de velocidade se não houver sincronia, ou seu conhecimento das escalas for deficiente, entre outros fatores. Velocidade é o conjunto da obra! Saiba Mais >

Ejercicio del modo Mixolidio con guitarra. Ejercicio sobre una progresión de acordes del modo mixolidio aplicando el concepto de guitarra infinita explicado en una lección anterior. Lección perteneciente al Curso de Guitarra Online de nivel Medio – Avanzado de Guitarra en un clic. Suscríbete al canal para ver el curso de guitarra completo y recibir las novedades.
Visita ahora:


8 de agosto de 2016
Comentário